อบรมความปลอดภัย

อบรมความปลอดภัย อบรมใครบ้าง หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม

0 Comments 7:21 am
อบรมความปลอดภัย

อบรมความปลอดภัย ความปลอดภัยในการทำงานต้องอบรมใครบ้าง มีหลักสูตรใดบ้าง กรณีเปลี่ยนงานใหม่ต้องอบรม หรือไม่ เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบ การทำงานมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้เสมอ แต่ถ้าพนักงานเกิดความรู้และความเข้าใจ มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีคุณภาพ ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้ หรือทำให้อุบัติเหตุร้ายแรงกลายเป็นอุบัติเหตุที่เบาลง

อบรมความปลอดภัย อบรมใครบ้าง

คำถามแรกที่หลายคนสงสัยคือ อบรมความปลอดภัย อบรมใครบ้าง กฎหมายตามประกาศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้มีการกำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยให้แก้ลูกจ้าง หัวหน้างานและผู้บริหารทุกคน

อบรมความปลอดภัย มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานใหม่ อ้างอิงจาก พรบ ความปลอดภัย 2554 มาตรา 16 กรณีนายจ้างรับพนักงานใหม่ เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ มีความเสี่ยงที่ลูกจ้างจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต ดังนั้น นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน สำหรับระยะเวลาที่ใช้อบรมความปลอดภัย มีระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 6 ชั่วโมง

หลักสูตรการอบรมความปลอดภัย

สำหรับหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมความปลอดภัย โดยทั่วไปประกอบไปด้วย 3 หมวดหมู่วิชา ได้แก่

1.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2.กฏหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำหรับคำถามที่ว่า กรณีที่พนักงานเปลี่ยนงานใหม่ เปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่ ต้องมีการอบรมความปลอดภัยใหม่หรือไม่ อย่างไร อ้างอิงจาก ข้อ 8 การที่ลูกจ้างเปลี่ยนงานใหม่ เปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ดังนั้น จึงต้องอบรมความปลอดภัยเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้

1.ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

2.ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การอบรมความปลอดภัยมีความสำคัญอย่างมาก หลายครั้งที่พบว่าอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดจากความไม่รู้ นำมาสู่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด นายจ้างเองถึงขั้นถูกสั่งให้หยุดกิจการ แถมยังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่รับอบรมความปลอดภัย สถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 แถมยังมีหลักสูตรอบรมความปลอดภัยออนไลน์รองรับ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้เข้ารับการอบรม การอบรมความปลอดภัยแม้กฎหมายจะไม่ได้บ่งบอกหลักสูตรไว้แต่หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมต้องเป็นหลักสูตรมาตรฐานเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post

พรีออเดอร์จีน คืออะไรพรีออเดอร์จีน คืออะไร

พรีออเดอร์จีน

พรีออเดอร์จีน คือการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีนล่วงหน้า ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาขายนั่นเอง โดยสินค้าที่ได้สั่งซื้อไว้นั้น จะยังไม่ได้รับทันที เนื่องจากสินค้าบางรายการ จะต้องใช้เวลาในการสั่งซื้อจากประเทศจีน ซึ่งคุณภาพของสินค้ามีราคาถูก หลากหลาย และคุณภาพค่อนข้างดี อีกทั้งพรีออเดอร์จีน ยังเป็นการทำธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุน และไม่ต้องสต๊อคของ เพราะได้รับเงินจากลูกค้ามาก่อนทำการสั่งของ จะใช้เวลานำเข้า 10-20 วัน แล้วแต่ว่าสินค้านั้นจะถูกจัดส่งทางอากาศ หรือทางเรือ ซึ่งหมายความว่าการพรีออเดอร์จีน จะใช้ระยะเวลานับตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงขั้นตอนการส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ โดยจะมีระยะเวลาเฉลี่ยที่ 15-30 วัน  หากเอ่ยถึงตลาด E-Commerce นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา ประเทศที่เป็นผู้นำการค้าอันดับ 1ของโลก ฝั่งเอเชีย

Lifestyle

ของเล่นเด็กเล็ก ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ ควรเล่นของเล่นประเภทไหนของเล่นเด็กเล็ก ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ ควรเล่นของเล่นประเภทไหน

ของเล่นเด็กเล็ก

ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันยังต้องยอมรับเลยว่า เด็กกับของเล่นเป็นของคู่กัน เนื่องจากว่าเด็กมักจะชื่นชอบมองหาสิ่งใหม่ ๆ หรือสนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเล่นของเล่นนอกจากจะให้ความสนุกสนานแก่เด็กได้แล้ว ยังช่วยให้เด็กได้สร้างประสบการณ์ และจินตนาการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเลือกของเล่นให้เด็กจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะของเล่นแต่ละชิ้นไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกช่วงอายุ ฉะนั้นการเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับช่วงวัยจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน และในวันนี้จะพาคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านไปดู ของเล่นเด็กเล็ก กันเลยว่า แต่ละช่วงวัยเด็กเหมาะกับของเล่นประเภทไหนบ้าง  เลือก ของเล่นเด็กเล็ก ให้เหมาะสมกับวัย  วัย 1-2 ปี : สำหรับเด็กในวัย 1-2 ปีนั้น จะเป็นวัยที่สามารถเริ่มเดินเองได้บ้างแล้ว แต่ยังไม่มั่นคงเท่าไหร่นัก ดังนั้นเด็กมักจะชอบเกาะ หรือจับเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เพื่อที่จะเคลื่อนที่ไปอีกที่หนึ่ง ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของระยะทาง แถมยังเป็นการฝึกเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งเด็กมักจะสนุกสนานกับสิ่งใหม่ ๆ

Learning Lifestyle Medical

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็กระบบสั่น ดีไหมเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็กระบบสั่น ดีไหม

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็กระบบสั่น ดีไหม เป็นอย่างไรและเครื่องแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็กที่ดีมีประสิทธิภาพนั้นเป็นแบบไหนในบทความนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบ ถึงแม้ว่าข้าวไทยของเราจะมีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปทั่วโลก สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชาวเกษตรกรทั้งหลาย แต่ปัจจุบันกลับพบภาวการณ์แข่งขันที่เข้มข้นจากตลาดโลก จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องหันมาปรับปรุงคุณภาพข้าว เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน จึงต้องอาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องจักรที่ทันสมัย อย่างเช่น เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็กระบบสั่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการร่อนกองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการคัด ขัด ขจัดฝุ่น กรองและแยกขนาด เครื่องแยกขนาดระบบสั่นที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องช่วยประหยัดและคุ้มค่า ออกแบบมาสำหรับการคัดขนาดที่มีความแม่นยำสูง การบำรุงรักษาต่ำ เครื่องสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นเป็นเวลานานและต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักและได้ผลลัพธ์ที่สูง การก่อสร้างที่อยู่ตรงจุดกึ่งกลางทำให้ลดการเคลื่อนที่ของวัสดุภายใน sifter และเพิ่มความสามารถในการกรอง เหมาะกับอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ ที่มีข้าวสารเป็นวัตถุดิบ หรือผู้ประกอบการที่ค้าขายข้าวสาร ส่งออกข้าวสาร เพื่อใช้คัดขนาดวัตถุดิบเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ โครงสร้างต้องมีความแข็งแรงทำจากเหล็กกล้า

Lifestyle