อบรมความปลอดภัย

อบรมความปลอดภัย อบรมใครบ้าง หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม

0 Comments 7:21 am
อบรมความปลอดภัย

อบรมความปลอดภัย ความปลอดภัยในการทำงานต้องอบรมใครบ้าง มีหลักสูตรใดบ้าง กรณีเปลี่ยนงานใหม่ต้องอบรม หรือไม่ เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบ การทำงานมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้เสมอ แต่ถ้าพนักงานเกิดความรู้และความเข้าใจ มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีคุณภาพ ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้ หรือทำให้อุบัติเหตุร้ายแรงกลายเป็นอุบัติเหตุที่เบาลง

อบรมความปลอดภัย อบรมใครบ้าง

คำถามแรกที่หลายคนสงสัยคือ อบรมความปลอดภัย อบรมใครบ้าง กฎหมายตามประกาศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้มีการกำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยให้แก้ลูกจ้าง หัวหน้างานและผู้บริหารทุกคน

อบรมความปลอดภัย มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานใหม่ อ้างอิงจาก พรบ ความปลอดภัย 2554 มาตรา 16 กรณีนายจ้างรับพนักงานใหม่ เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ มีความเสี่ยงที่ลูกจ้างจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต ดังนั้น นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน สำหรับระยะเวลาที่ใช้อบรมความปลอดภัย มีระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 6 ชั่วโมง

หลักสูตรการอบรมความปลอดภัย

สำหรับหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมความปลอดภัย โดยทั่วไปประกอบไปด้วย 3 หมวดหมู่วิชา ได้แก่

1.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2.กฏหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำหรับคำถามที่ว่า กรณีที่พนักงานเปลี่ยนงานใหม่ เปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่ ต้องมีการอบรมความปลอดภัยใหม่หรือไม่ อย่างไร อ้างอิงจาก ข้อ 8 การที่ลูกจ้างเปลี่ยนงานใหม่ เปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ดังนั้น จึงต้องอบรมความปลอดภัยเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้

1.ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

2.ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การอบรมความปลอดภัยมีความสำคัญอย่างมาก หลายครั้งที่พบว่าอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดจากความไม่รู้ นำมาสู่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด นายจ้างเองถึงขั้นถูกสั่งให้หยุดกิจการ แถมยังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่รับอบรมความปลอดภัย สถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 แถมยังมีหลักสูตรอบรมความปลอดภัยออนไลน์รองรับ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้เข้ารับการอบรม การอบรมความปลอดภัยแม้กฎหมายจะไม่ได้บ่งบอกหลักสูตรไว้แต่หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมต้องเป็นหลักสูตรมาตรฐานเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post

พรีออเดอร์จีน คืออะไรพรีออเดอร์จีน คืออะไร

พรีออเดอร์จีน

พรีออเดอร์จีน คือการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีนล่วงหน้า ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาขายนั่นเอง โดยสินค้าที่ได้สั่งซื้อไว้นั้น จะยังไม่ได้รับทันที เนื่องจากสินค้าบางรายการ จะต้องใช้เวลาในการสั่งซื้อจากประเทศจีน ซึ่งคุณภาพของสินค้ามีราคาถูก หลากหลาย และคุณภาพค่อนข้างดี อีกทั้งพรีออเดอร์จีน ยังเป็นการทำธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุน และไม่ต้องสต๊อคของ เพราะได้รับเงินจากลูกค้ามาก่อนทำการสั่งของ จะใช้เวลานำเข้า 10-20 วัน แล้วแต่ว่าสินค้านั้นจะถูกจัดส่งทางอากาศ หรือทางเรือ ซึ่งหมายความว่าการพรีออเดอร์จีน จะใช้ระยะเวลานับตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงขั้นตอนการส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ โดยจะมีระยะเวลาเฉลี่ยที่ 15-30 วัน  หากเอ่ยถึงตลาด E-Commerce นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา ประเทศที่เป็นผู้นำการค้าอันดับ 1ของโลก ฝั่งเอเชีย

Lifestyle

สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเลือกเครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรมสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเลือกเครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรม

เครื่อง ดูด ความชื้น อุตสาหกรรม

ในระบบการทำงานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าประเภทใดก็ตาม มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใช้เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการดูดความชื้นเป็นจำนวนมากในครั้งเดียว ซึ่งเครื่องเหล่านี้มักจะต้องมีการทำงานอย่างหนักและมีการทำงานตลอดระยะเวลาการผลิต จึงต้องมีระบบปฏิบัติการการทำงานที่ได้มาตรฐานและขนาดใหญ่กว่าเครื่องดูดความชื้นที่ใช้ในครัวเรือนปกติ ซึ่งในหลายหลายอุตสาหกรรมจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพของอากาศภายในอาคารเพื่อให้ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของโรงงานในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเองหรือการใช้ชีวิตและใช้เวลาในการทำงานเป็นระยะเวลานาน ๆ โดยร่างกายมีค่ามาตรฐานในการสามารถรับความชื้นหรือรับฝุ่นละอองต่าง ๆ ได้อย่างจำกัดตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ ความสำคัญของเครื่องดูดความชื้น             การใช้เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรมจึงนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทต่าง ๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งภายในตัวโรงแรมหรือสถานพยาบาลล้วนแล้วแต่ต้องใช้เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรมตัวนี้ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่และมีอัตราการดูดความชื้นที่ค่อนข้าง สูงจึงช่วยปรับอากาศเสียภายในโรงงานให้มีการถ่ายเทออกมาแล้วดูดอากาศบริสุทธิ์กลับเข้าไปแทนที่ เพื่อลดความเสี่ยงที่ฝุ่นละอองต่าง ๆ หรือความชื้นจะแฝงตัวอยู่กับอากาศเหล่านั้น แล้วส่งผลต่อการผลิตหรือส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานภายในโรงงานได้             ทางผู้ประกอบการจึงต้องมีความระมัดในการเลือกใช้เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรมแบบนี้ โดยคำนึงถึงขนาดของโรงงานซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์และคำนวณขนาดพื้นที่ห้องหรือพื้นที่โรงงานเพื่อนำมาพิจารณาในการเลือกเครื่องดูดความชื้นให้มีขนาดรองรับได้อย่างเหมาะสม และต้องเป็นเครื่องดูดความชื้นที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคงทนและมีการรับประกันมาตรฐานต่าง

Lifestyle

วิธีหางานในปี 2021 หางานอย่างไรให้ง่ายและเหมาะสมกับตัวคุณวิธีหางานในปี 2021 หางานอย่างไรให้ง่ายและเหมาะสมกับตัวคุณ

หางาน

งานคือสิ่งสำคัญที่ผู้คนในปัจจุบันเฝ้ามองหากัน เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ยิ่งในยุคที่การหางานเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก ทำให้ใครหลาย ๆ คนอาจทิ้งโอกาสสำคัญที่จะเข้าทำงานในที่ที่เหมาะสมกับตนเองได้ เพราะฉะนั้นแล้วในบทความนี้จะพามาแนะนำวิธีการหางานที่ง่าย ๆ และสะดวกสบายในปี 2021 ที่ถือได้ว่าหากคุณทำตามแล้วละก็ งานที่เหมาะสมกับตัวคุณก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน    วิธีหางานง่าย ๆ ในปี 2021 ที่เหมาะสมกับตัวคุณแน่นอน   ฝากประวัติกับสำนักงานจัดหางาน   วิธีแรกที่สามารถทำได้ง่าย ๆ เลยก็คือการฝากประวัติกับหน่วยงานราชการอย่าง สำนักงานจัดหางานในแต่ละจังหวัด ซึ่งการฝากงานไว้ในที่นี้จะเป็นการฝากข้อมูลการทำงาน รายละเอียดการติดต่อของคุณ เมื่อมีนายจ้างต้องการหาลูกจ้างคนใหม่ หรือหน่วยงานราชการกำลังมองหาคนเข้ามาทำงาน ทางสำนักงานจัดหางานจะส่งข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดที่นายจ้างต้องการให้พิจารณา   หางานตามเว็บไซต์ต่าง ๆ   วิธีต่อมาคือการฝากประวัติไว้กับเว็บไซต์หางาน ซึ่งการหางานในรูปแบบนี้มีข้อดีอยู่ที่การมองหางานได้ทั่วประเทศ และเป็นงานที่หลากหลายรูปแบบ เปิดกว้างสำหรับโอกาสใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับผู้ที่หางาน ไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้เหล่าบรรดาบริษัทชั้นนำทั้งหลายได้เข้ามาดูประวัติของเรา

Lifestyle